Головна Договір оренди (найму) Договір оренди будівлі з подальшим викупом

Понеділок, 10 жовтня 2011, 07:41

Договір оренди

будівлі з подальшим викупом

м. ______________ "__"_________ ____ р.

___________________ (найменування організації) в особі ______________(посада, П.І.Б.), який діє на підставі ____________________ (Статуту, Положення), надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, і ____________________ (найменування організації) в особі __________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі __________________ (Статуту, Положення), надалі іменується "Орендар", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду будівлю, розташовану за адресою: ______________, загальною площею _____ кв. м для використання з метою вирішення господарських завдань Орендаря.

1.2. Невід'ємною частиною цього договору є технічний паспорт, поверховий план переданої Орендарю будівлі, а також кадастровий паспорт земельної ділянки, на якій розташована будівля, яка передається.

1.2.1. Земельна ділянка, на якій знаходиться передана в оренду будівля, перебуває в Орендодавця на праві _______________________.

Орендарю одночасно з передачею права оренди будівлі передається право __________ (користування, оренди або інше право) на земельну ділянку, яка зайнята будівлею і необхідна для її використання.

Кадастровий номер земельної ділянки _______________.

1.3. Будівля передається в оренду на ___ років, з "__"_________ ____ р. по "__"_________ ____ р.

1.4. Продукція та інші доходи, отримані Орендарем в результаті використання орендованих площ, є його власністю.

1.5. Реорганізація організації-орендодавця, а також зміна власника орендованого майна не є підставою для зміни або розірвання договору.

1.6. Орендар має право користуватися надаються в оренду будівлею в будь-який момент протягом ___ (________) місяців з моменту підписання цього договору. При цьому обов'язки Орендаря по сплаті орендної плати, утримання будівлі та інші випливають з договору про оренду. Обов'язки виникають в Орендаря з моменту фактичної передачі будівлі в користування.

1.7. Протягом терміну, зазначеного в п. 1.6, Орендодавець не має права передавати в користування або відчужувати з інших підстав зазначену в п. 1.1 будівлю кому-небудь, крім Орендаря.

1.8. Орендодавець підтверджує відсутність прав третіх осіб на будівлю, яка здається в оренду.

1.9. Право власності Орендодавця на будівлю підтверджується _________________.

1.10. Стан переданих в оренду будівлі і ділянки відображається в акті прийому-передачі.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: