Головна Договір оренди (найму) Договір оренди винної шафи

Понеділок, 10 жовтня 2011, 08:10

Договір оренди

винної шафи

м. _______________ "__"_________ ____ р.

Гр. ________________, паспорт: серія _____, N ____, виданий "__"_________ ____ р. _______________, який зареєстрований за адресою: __________________, іменований надалі "Орендодавець", з однієї сторони і ____________, іменоване надалі "Орендар" , в особі ___________, який діє на підставі ___________, з іншої сторони уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати в тимчасове володіння і користування Орендарю винну шафу, іменована надалі "Майно".

1.2. Майно призначається для зберігання пляшок вина.

1.3. Характеристика Майна:

- модель:________________________________;

- зовнішній вигляд:_______________________;

- місткість:______________________________;

- об’єм шафи:____________________________;

- висота:______________ см;

- ширина:_____________ см;

- глибина:_____________ см;

- вага:_________________ кг.

1.4. Майно повинно бути передано в стані, придатному для його використання відповідно до п. 1.2 цього Договору.

1.5. Орендар буде використовувати майно для ___________ (для особистих цілей або підприємницької діяльності).

1.6. Майно належить Орендодавцю на підставі __________ від "___"__________ ___р.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: