Головна Договір оренди (найму) Договір оренди виставкового обладнання

Понеділок, 10 жовтня 2011, 08:39

Договір оренди

виставкового обладнання

м. ____________ "__"__________ ____ р.

_________, надалі іменується "Орендодавець", в особі _____________, який діє на підставі _______, з однієї сторони і __________, іменований надалі "Орендар", в особі _______________, що діє на підставі _________, з іншої сторони уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати в тимчасове користування, а Орендар - прийняти, оплатити користування і своєчасно повернути обладнання, необхідне для проведення виставки (далі - "виставкове обладнання") _______________ (назва, час і місце проведення виставки).

1.2. Перелік і характеристики предметів виставкового обладнання повинні бути передбачені в замовленні Орендаря.

1.3. Орендар буде використовувати обладнання для ___________ (для рекламної, підприємницької і т.п. діяльності).

1.4. Устаткування належить Орендодавцю на підставі ___________ від "___"_________ ___ р.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВИСТАВКОВОГО ОБЛАДНАННЯ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: