Головна Договір оренди (найму) Договір оренди нежитлового приміщення (цільове використання приміщення, без права суборенди, на термін менше 1 року)

Понеділок, 10 жовтня 2011, 09:29

Договір оренди

нежитлового приміщення

м. _____________ "___"_________ ____ р.

___________, надалі іменується "Орендодавець", в особі ___________, діючого на підставі ______, з однієї сторони, і ___________, іменований надалі "Орендар", в особі ___________, діючого на підставі ______, з іншої сторони, далі іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов'язується надати за плату у тимчасове володіння і користування Орендарю нежитлове опалюване приміщення загальною площею ______ кв. м, розташоване в будівлі за адресою: _____________________, назване у подальшому "Об'єкт".

Об'єкт надається для використання під наступні цілі: ___________. Приміщення передається згідно з актом прийому-передачі, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Невід'ємною частиною цього Договору є поверховий план із зазначенням приміщення, переданого Орендареві.

1.3. Приміщення яке здається в оренду належить Орендодавцю на праві власності, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію права власності N ____ від "___"________ ____ р., виданим ___________.

1.4. Орендодавець гарантує, що Об'єкт не проданий, не закладений, в спорі і під арештом не перебуває, в оренду не зданий, не обтяжений іншим способом і зобов'язаннями.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права і обов'язки Орендодавця:

2.1.1. Орендодавець передає Об'єкт, зазначений у п. 1.1 цього Договору, Орендареві за актом прийому-передачі, в якому зазначено експлуатаційний стан Об'єкта на момент здачі в оренду, а також майно та обладнання Орендодавця, що знаходиться на території Об'єкта.

2.1.2. Орендодавець не відповідає за недоліки зданих в оренду приміщень, які були обумовлені ним при укладенні цього Договору та вказані в акті прийому-передачі.

2.1.3. Орендодавець зобов'язується здійснювати капітальний ремонт приміщень, які займає Орендар, у строк ________.

2.1.4. Орендодавець надає Орендареві не менше ____ міських телефонних ліній своїми силами, але за рахунок Орендаря.

2.1.5. Орендодавець здійснює вантажно-розвантажувальні роботи за заявкою Орендаря своїми силами, але за рахунок Орендаря. Порядок оплати вантажно-розвантажувальних робіт визначається в Додатку N 3 до цього Договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: