Головна Договір оренди (найму) Договір оренди нежитлового приміщення, що знаходиться у власності орендодавця

Неділя, 23 жовтня 2011, 20:47

Договір оренди

нежитлового приміщення

м. _______________ "___"_________ 2011 р.

___________________ (найменування підприємства, організації), іменоване надалі "Орендодавець", в особі _____________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі ______________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і ___________________ (найменування підприємства, організації), іменоване надалі "Орендар", в особі _____________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі ____________________ (статуту, положення), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець здає Орендарю за плату в тимчасове користування нежитлове приміщення.

1.2. Об'єкт оренди (нежитлове приміщення) розташований за адресою: _____________ на ____ поверсі будівлі і включає в себе _____ кімнати і приміщення ______, _________ загальною площею ____ кв. м, забезпечений теплом, водою, електроенергією, телефонним зв'язком, виділеною лінією електронного зв'язку на ________ Мбіт / с.

1.3. Невід'ємною частиною цього Договору є поверховий план із зазначенням приміщень, переданих Орендарю, і копія технічного паспорта.

Приміщення обладнане пожежною і охоронною сигналізацією. Приміщення знаходиться під охороною.

На час дії цього Договору Орендар має право користуватися місцями для паркування, відведеними Орендодавцю.

1.4. На момент укладення цього Договору приміщення, що здається в оренду, належить Орендодавцю на праві власності (документи, що підтверджують право власності ______________________ N _________ видано ____________ "___"________ ___ р.), не закладено або заарештовано, не є предметом позовів третіх осіб.

1.5. Передане в оренду нежитлове приміщення знаходиться в нормальному стані, що відповідає вимогам, що пред'являються до експлуатованих нежитлових приміщеннь, використовуваним для адміністративних, комерційних та інших цілей відповідно до призначення орендованого об'єкта.

1.6. Без згоди Орендодавця вказане нежитлове приміщення не може бути здано Орендарем в суборенду або користування іншим особам.

1.7. Орендодавець має право вимагати розірвання даного Договору і відшкодування збитків у випадках, коли ним будуть встановлені факти використання приміщення не відповідно до умов Договору оренди або призначенням орендованого приміщення.

1.8. Орендодавець несе відповідальність за недоліки зданого ним в оренду за цим Договором приміщення, які повністю або частково перешкоджають користуванню ним, незважаючи на те, що при здачі його в оренду (укладенні Договору) Орендодавець міг і не знати про наявність вказаних недоліків.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: