Головна Договір оренди (найму) Договір оренди нежитлових приміщень з метою організації оптової та роздрібної торгівлі побутовою технікою, з правом суборенди

Субота, 19 листопада 2011, 16:10

Договір оренди

нежитлових приміщень з метою організації оптової та роздрібної торгівлі побутовою технікою, з правом суборенди

м. ____________ "___"___________ 2011 р.

_______________ в особі ________________________, який діє на підставі _________, надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, і ____________ в особі ___________________, який діє на підставі ___________, іменується надалі "Орендар", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орендодавець надає за плату у тимчасове володіння і користування, а Орендар приймає нежитлові приміщення, розташовані за адресою: _______________, загальною площею ______ кв. м для використання з метою організації оптової та роздрібної торгівлі побутовою технікою. Приміщення передаються згідно з актом прийому-передачі, що є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. Невід'ємною частиною цього договору є поверховий план із зазначенням приміщень, переданих Орендарю.

1.3. Приміщення здаються в оренду строком на __ років, з "__"_______ ____ р. по "__"________ ____ р. Договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією цього договору оренди, оплачуються в рівних частках сторонами цього договору.

1.4. Права на ту частину земельної ділянки, яка зайнята орендованими нежитловими приміщеннями і необхідна для їх використання, передаються Орендарю одночасно з передачею прав володіння і користування нежитловими приміщеннями.

1.5. Земельна ділянка, на якій знаходяться передані в оренду нежитлові приміщення, знаходиться на праві ____________________ в Орендодавця.

1.6. Доходи, отримані Орендарем в результаті використання орендованих площ, є його власністю.

1.7. Реорганізація організації-орендодавця, а також зміна власника орендованого майна не є підставою для зміни або розірвання договору.

1.8. Протягом строку, зазначеного в п. 1.3, Орендар не має права передавати орендовані приміщення у користування або в суборенду третім особам без письмового дозволу Орендодавця.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: