Головна Договір оренди (найму) Договір оренди нежитлового приміщення для встановлення банкомату

Субота, 19 листопада 2011, 16:52

Договір оренди

нежитлового приміщення для встановлення банкомату

м. __________________  "___"_________ 2011 р.

________________, іменоване надалі "Орендодавець", в особі _________________, що діє на підставі _________________, з однієї сторони і ______________ (назва банку), іменований надалі "Орендар", в особі ______________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони уклали цей договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в користування частину належного йому нежитлового приміщення площею ____________ кв. м, що знаходиться за адресою: ___________________, для встановлення банкомату Орендаря, а Орендар зобов'язується сплачувати орендну плату в розмірі та в строки, передбачені договором.

1.2. Надана частина приміщення відзначена на плані в Додатку N 1, який є невід'ємною частиною цього договору. У приміщенні орендована площа обмежена проекцією банкомату на підлогу приміщення.

1.3. Доступ клієнтів до банкомату забезпечується з ______ до ______ годин.

1.4. Доступ персоналу Орендаря до банкомату для обслуговування забезпечується з _________ до ________ годин.

1.5. Орендодавець володіє нежитловим приміщенням на праві _____________ (наприклад: на праві приватної власності відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію прав від "__"______ ____ р., серія ______, N ________, запис реєстрації в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним N _________ від "__"__________ ____ р.).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов'язується:

2.1.1. Забезпечувати доступ до частини приміщення, зазначеної на плані, для установки Орендарем банкомату і прокладки необхідних мереж і для користування банкоматом третіми особами.

2.1.2. Підтримувати орендовану частину приміщення в належному стані і проводити звичайний поточний ремонт.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Встановити банкомат у відведеній частині приміщення, зазначеній на плані, протягом _____ з моменту укладення цього договору.

2.2.2. Вносити орендну плату в розмірі _________ (______________) гривень ____________ (вказати періодичність платежів).

Розмір орендної плати залишається незмінним на весь період дії договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: