Головна Договір оренди (найму) Договір оренди робочих місць

Субота, 19 листопада 2011, 19:15

Договір оренди

робочих місць

м. _____________ "___"__________ ____ р.

____________________, надалі іменується "Орендодавець", в особі ________________, діючого на підставі _______________, з однієї сторони, і _____________________, іменоване надалі "Орендар", в особі ______________________, діючого на підставі __________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає за плату в тимчасове користування ____ робочих місць для _______________, оснащених необхідними засобами, в такому складі: __________________________.

Перелік обладнання, яким оснащені орендовані робочі місця, зазначений в Додатку N 1 до Договору, який є невід'ємною частиною Договору.

1.2. Робочі місця, які є предметом Договору, розташовуються в приміщенні за адресою: _____________, кімната N ___.

1.3. Приміщення, вказане в п. 1.2 Договору, належить Орендодавцю на праві ____________ (договір ________ N ______ від "___"________ ____ р., свідоцтво: серія ____, N _____, видане ___________ "___"_______ ____ р.).

1.4. Реорганізація Орендодавця, а також зміна власника орендованого майна не є підставою для зміни або розірвання Договору.

1.5. Протягом строку, зазначеного в п. 3.1, Орендар не має права передавати орендовані робочі місця у користування або в суборенду третім особам.

1.6. Одночасно з передачею в оренду робочих місць Орендарю надається право користування __________________________.

1.7. Робочі місця, які є предметом Договору, відповідають санітарним нормам і вимогам техніки безпеки.

2. Розмір орендної плати. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: