Головна Договір оренди (найму) Договір оренди автомобіля зразок

Вівторок, 24 липня 2012, 19:33

Договір оренди автомобіля

Цей договір оренди укладений між сторонами-учасниками, зазначеними нижче, підписаний у м.Київ двадцятого липня 2012 року в кількості 2-х примірників: по одному для кожної із сторін договору, причому всі примірники мають рівну юридичну силу.

ТОВ "Назва", іменоване надалі "Орендодавець", в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ПП «Петров», іменований надалі "Орендар", в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет та загальні умови договору

1.1. Предметом цього договору оренди є надання Орендодавцем за плату у тимчасове володіння і користування Орендаря легкового автомобіля без надання послуг з управління транспортним засобом, технічного утримання та його експлуатації.

1.2. Об'єктом оренди за цим договором є легковий автомобіль (далі автомобіль) Volkswagen Caddy, 2011 року випуску, державний реєстраційний знак №_________, ідентифікаційний № (VIN)________________, № двигуна ______________ 175 к.с., кузов №_______________, колір кузова червоний, потужність двигуна 175 к.с. Паспорт транспортного засобу серія ______________ виданий ____________________ "25" жовтня 2011.

1.3. На момент укладення цього договору автомобіль, що здається в оренду, належить Орендодавцю на праві власності, не переданий в заставу та не заарештований, не є предметом позовів третіх осіб. Зазначене гарантується Орендодавцем. Порушення викладеного є підставою для визнання недійсності цього договору оренди.

1.4. Автомобіль, який здається в оренду (пункт 1.2. Договору) повинен знаходитися в справному стані, що відповідає вимогам, що пред'являються до експлуатованих транспортних засобів, що використовуються для виробничих, споживчих, комерційних та інших цілей відповідно до конструктивного призначенням орендованого автомобіля.

1.5. Протягом усього строку оренди Орендар своїми силами і за свій рахунок забезпечує управління орендованим автомобілем і його належну технічну та комерційну експлуатацію.

1.6. Орендар за договором несе витрати на утримання орендованого автомобіля протягом усього періоду оренди, його страхування, страхування цивільної відповідальності перед третіми особами за можливу шкоду, заподіяну орендованим автомобілем в процесі його комерційної експлуатації, а також витрати, що виникають у зв'язку з експлуатацією орендованого автомобіля.

1.7. При наявності в тому необхідності Орендар має право без згоди Орендодавця здавати отриманий в оренду автомобіль у суборенду з екіпажем або без такого.

1.8. У межах здійснення за умовами цього договору оренди комерційної експлуатації орендованого автомобіля Орендар має право без згоди на те Орендодавця від свого імені укладати з третіми особами комерційні договори перевезення та інші договори, якщо умови їх не суперечать цілям використання орендованого автомобіля за цим договором і призначенню цього транспортного засобу відповідно до його конструктивних особливостей та експлуатаційним даним.

1.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну орендованим автомобілем, його механізмами, пристроями, і обладнанням третім особам, несе Орендар.

1.10. Сторони цього договору оренди погодилися, що відповідно до чинного законодавства до договору оренди автомобіля без екіпажу не застосовуються положення і правила про поновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право Орендаря на укладення договору оренди на новий термін.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: