Головна Договір оренди (найму) Договір суборенди нерухомого майна

Четвер, 04 жовтня 2012, 16:47

Даний зразок договору суборенди передбачає укладення угоди між юридичною особою і індивідуальним підприємцем про суборенду останнім площ під торгову точку.

Договір

суборенди нерухомого майна

м. Київ "02" жовтня 2012

ТОВ "Назва", іменоване надалі "Орендар", в особі генерального директора Іванова Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ФОП Петров П.П., іменований надалі "Суборендар", в особі Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія___№____________, виданого ________________________, з іншої сторони, а разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендар за згодою Орендодавця надає Суборендареві у тимчасове користування за плату об'єкт нерухомого майна (далі по тексту - "Об'єкт"), який характеризується такими даними: площа 25 м.кв.

1.2. Об'єкт повинен використовуватися Суборендарем за наступним призначенням: для розміщення торгової точки.

1.3. Об'єкт розташований за адресою: м.__________, вул._________, будинок ____.

1.4. На момент укладення цього договору здається в суборенду Об'єкт, який знаходиться в Орендаря у тимчасовому користуванні за договором оренди №_________ від ​​"10" січня 2012 р. (далі - договір оренди).

1.5. Перехід права власності на Об'єкт до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання цього договору.

2. Орендна плата та порядок розрахунків

2.1. Орендна плата за користування приміщенням складає 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень на місяць.

2.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на особовий рахунок Орендодавця в ПАТ "Назва Банк" м. Київ.

2.3. Суборендар перераховує орендну плату не пізніше 10 числа кожного поточного місяця.

2.4. Суборендар сплачує комунальні послуги, електроенергію та абонентську плату за телефон самостійно на підставі рахунків наданих Орендарем. Міжнародні і міжміські телефонні переговори також оплачує Суборендар.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: