Головна Договір перевезення Договір на надання транспортних послуг при перевезеннях вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України

Неділя, 27 березня 2011, 06:26

Договір на надання транспортних послуг

при перевезеннях вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України

м. ___________ «_____»__________ 2011р.

_______________, юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, іменована надалі «Замовник», в особі Генерального директора ___________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку і Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, іменоване надалі «Перевізник», в особі, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до положень цього Договору Замовник доручає, а Перевізник приймає на себе перевезення вантажів автомобільним транспортом від свого імені, але за дорученням Замовника та за рахунок останнього.

1.2. Сторони за даною договором погодилися з тим, що метою цього Договору є організація взаємовідносин, що виникають між Замовником і Перевізником при плануванні, здійсненні та оплаті транспортних послуг при перевезеннях вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території країн СНД.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Сторони за цим Договором зобов'язуються діяти від свого імені та за дорученням організацій, з якими вони мають прямі договори.

2.2. Сторони домовилися про те, що жодна зі сторін не має права передавати свої повноваження, права та обов'язки, що випливають з цього Договору третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

2.3. З метою цього Договору Сторони погодилися з тим, що правовідносини, що випливають з цього Договору регулюються положеннями Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) і Протоколу до Конвенції КДПВ від 05.07.78 р., Митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП), Європейською угодою про режим праці та відпочинку водіїв (ЄУТР), відповідно до законодавства України, а також законодавством держав, на території яких здійснюються перевезення вантажів.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: