Головна Договір перевезення Договір на надання транспортних послуг по перевезенню (спрощена форма)

Неділя, 27 березня 2011, 07:19

Договір на надання транспортних послуг

м.___________ «__» _______ 2011р.

________________________, в особі ____________ надалі іменований «Замовник», що діє на підставі ______________ з одного боку, і ____________________ в особі ________________________, що діє на підставі _____________, в подальшому іменований «Виконавець», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надати для Замовника автотранспорт з водієм, а Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця.

2. Розмір і порядок оплати

2.1 Розрахунок за автотранспортні послуги здійснюються Клієнтом в порядку 100% попередньої оплати на підставі рахунку, виписаного згідно заявки Замовника.

2.2. Остаточний розрахунок за договором здійснюється протягом п'яти робочих днів після підписання акту виконаних робіт шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

2.3. Остаточна вартість наданих послуг визначається сторонами по фактично виконаним роботам згідно дорожнього листа.

2.4. Днем оплати вважається день зарахування коштів на рахунок Виконавця.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Замовник зобов'язується:

3.1.1. Надати Виконавцю інформацію про замовлення в письмовій або усній формі, не менше ніж за 24 години до моменту початку виконання замовлення.

3.1.2. Прийняти послуги та оплатити їх відповідно до умов цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: