Головна Договір перевезення Договір перевезення вантажу водним транспортом

П'ятниця, 09 вересня 2011, 07:10

Договір

контейнерные перевозки вантажа водним транспортом

м. ______________ "___"_________ 2011 р.

Транспортна компанія ТОВ "Назва" в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Перевізник", з однієї сторони і ТОВ "Назва2" в особі генерального директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі "Фрахтувальник", з іншої сторони, у подальшому іменовані сторони "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Перевізник зобов'язується доставити вантаж, який йому передасть Фрахтувальник, в порт призначення і видати його одержувачу, а Фрахтувальник зобов'язується сплатити Перевізнику за перевезення вантажу встановлену плату (фрахт).

1.2. Назва судна - "Козак Мамай Д-123".

1.3. Клас судна - "М-СП".

1.4. Прапор судна - України.

1.5. Вантажопідйомність судна (дедвейт) - 3795 тонн, валова вантажомісткість - 3958 т, чиста вантажомісткість - 1187 т.

1.6. Порт навантаження - м._____________.

1.7. Місце завантаження вантажу - _______________ вантажний порт.

1.8. Термін подачі судна - 25 серпня 12-00 за київським часом.

1.9. Сталійний час - 20 годин. Контрсталійний час - 4 години.

1.10. Місце призначення (направлення) судна - вантажний порт м._____________.

1.11. Рід і вид вантажу - _____________________.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Перевізник зобов'язаний:

2.1.1. Завчасно, до початку рейсу, привести судно в морехідний стан: забезпечити технічну придатність судна до плавання, належним чином спорядити судно, укомплектувати його екіпажем і забезпечити всім необхідним, а також привести трюми та інші приміщення судна, в яких перевозиться вантаж, у стан, що забезпечує належні прийом, перевезення і збереження вантажу;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: