Головна Договір перевезення Договір повітряного перевезення вантажу (повітряним транспортом)

Неділя, 04 березня 2012, 20:53

Договір

повітряного перевезення вантажу

м. ____________ "___" _____________ ____ р.

_________________, іменоване в подальшому "Перевізник" (ліцензія N _____, видана _________________________), в особі _________________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони і ___________________, надалі іменується "Вантажовідправник", в особі ______________, який діє на підставі _____________, з іншої сторони, разом іменовані - "Сторони", уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Перевізник зобов'язується доставити ввірений йому Відправником вантаж ______________________ (найменування, якість, інші індивідуальні ознаки), іменований надалі "Вантаж", в пункт призначення _______________ і видати вантаж Одержувачу, а Вантажовідправник зобов'язується оплатити повітряне перевезення вантажу відповідно до цього договору.

1.2. Терміни і маршрут перевезення, обсяг (кількість) вантажу, а також відомості про Одержувача вантажу зазначаються в транспортній заявці (Додаток N 1 до цього договору), що передається Перевізнику Вантажовідправником _____________ (по факсу, по електронній пошті і т.д.) в такі строки : ___________________.

1.3. Перевізник виконує прийняті на себе обов'язки особисто.

1.4. Перевезення вантажу здійснюється повітряним транспортом.

1.5. Укладення цього договору підтверджується вантажною накладною.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕВІЗНИКА

2.1.Перевозчік зобов'язаний:

2.1.1. Приступити до надання послуг з перевезення вантажу не пізніше строку, зазначеного в транспортній заявці. У разі неможливості виконання заявки, Перевізник зобов'язаний повідомити Вантажовідправника протягом 1 (одного) дня з моменту отримання транспортної заявки.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: