Головна Договір позики Договір позики грошових коштів між двома юридичними особами (спрощена форма)

Неділя, 26 червня 2011, 19:59

Договір

про надання позики

м.Київ             "__"__________ 2011 р.

Приватне підприємство "Назва", іменоване надалі "Позикодавець", в особі директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Приватне підприємство "Назва", іменоване надалі "Позичальник", в особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Довіреності, з іншої сторони, названі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти в розмірі сто тисяч гривень, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю суму позики і сплатити відсотки на неї.

1.2. Позика надається терміном на один рік.

1.3. Позика, надана за цим договором, забезпечується нерухомим майном ПП "Назва".

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Позичальник зобов'язаний:

2.1.1. Повернути Позикодавцю отриману суму позики після закінчення терміну, зазначеного в п.1.2. цього договору;

2.1.2. Забезпечити виконання свого зобов'язання перед Позикодавцем.

2.2. Позичальник має право за згодою Позикодавця достроково повернути суму позики.

2.3. Позикодавець зобов'язаний надати Позичальнику позикові кошти протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього договору.

2.4. Позикодавець має право на отримання з Позичальника відсотків на суму позики у розмірах і в порядку, визначених цим договором.

3. Відсотки за договором

3.1. За користування позикою Позичальник сплачує Позикодавцю відсотки на суму позики у розмірі десяти тисяч гривень.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: