Головна Договір позики Договір безпроцентної позики між фізичними особами (спрощена форма)

Неділя, 29 січня 2012, 17:11

Договір позики

м.___________ «__»__________2012 р.

Ми, гр. ________________, паспорт: серія ________, N __________, виданий _______________, проживаючий (а) за адресою: _____________________, іменований надалі "Позикодавець", і гр. _______________________, паспорт: серія _______, N ________, виданий ___________________,проживаючий (а) за адресою: ________________, надалі іменується "Позичальник", уклали цей договір про таке:

1. Позикодавець передає Позичальнику у власність __________________ (сума позики прописом) на вказаний в цьому договорі термін, а Позичальник зобов'язується повернути таку ж суму грошей в обумовлений цим договором термін.

2. Цей договір позики є безпроцентним.

3. На підтвердження отримання від Позикодавця коштів Позичальник надає Позикодавцю розписку в їх отриманні.

4. Позичальник зобов'язаний повернути всю суму позики, зазначену в п. 1 цього договору, не пізніше "___"___________ ____ р.

5. За бажанням Позичальника сума позики може бути повернена достроково або повертатися частинами, але не пізніше строку, зазначеного в п. 4 цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: