Головна Договір позики Договір безпроцентної цільової позики (забезпеченої заставою, між працівником приватного акціонерного товариства та товариством)

Субота, 04 лютого 2012, 22:36

Договір безпроцентної цільової позики, забезпеченої заставою, між працівником приватного акціонерного товариства та товариством (в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань за договором позичальник задовольняє свої вимоги за рахунок майна, службовця забезпеченням зобов'язань позичальника, шляхом його реалізації)

Договір

безпроцентної цільової позики

м. _______________ "__" ______________ 2012 р.

______________________ (найменування юридичної особи-роботодавця), іменоване надалі "Позикодавець", в особі ______________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі ___________________ (статуту,  довіреності, тощо) _____________, з однієї сторони, і __________________ (П.І.Б.), іменований надалі "Позичальник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець, керуючись Положенням про умови і порядок видачі позик працівникам ________________ (далі - "Положення"), передає Позичальнику, який займає посаду ______________________, у власність грошові кошти в розмірі _______________ (______________________) грн. (далі - "Сума позики"), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Суму позики в строк до "__" _____________ р.

Відсотки за користування позикою не стягуються.

1.2. Сума позики видається Позичальникові з метою __________________.

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

2.1. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань по поверненню Суми позики Позичальник надає в заставу наступне майно: _________________________ (далі - "Майно"), яке належить Позичальнику на підставі __________________ (документи, що підтверджують право власності на Майно).

Забезпечення оформляється відповідно до чинного законодавством України договором застави.

2.2. Майно, яке служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов'язань, залишається в користуванні позичальника.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: