Головна Договір позики Договір безпроцентної позики між юридичними особами

Субота, 11 лютого 2012, 16:29

Договір безпроцентної позики між юридичними особами (сума позики визначається в додаткових угодах і може збільшуватися, оскільки її граничний розмір договором не передбачений)

Договір

безпроцентної позики

м. ___________ "___" _____________ 20___ р.

_________________, надалі іменується "Позикодавець", в особі _____________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, і _______________, іменоване надалі "Позичальник", в особі ____________, діючого на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику суму безпроцентної позики _________________ гривень, а Позичальник зобов'язується повернути суму позики в обумовлений цим договором строк.

1.2. Сума позики буде передаватися частинами. Розмір переданої Позичальнику частини суми позики визначається в додаткових угодах, які є невід'ємними частинами цього договору. В додаткових угодах також повинна бути визначена загальна сума грошових коштів, переданих Позичальнику з початку дії договору до моменту підписання такої додаткової угоди (з урахуванням суми, що передається по підписаному договору).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець перераховує на розрахунковий рахунок Позичальника узгоджену сторонами частину суми позики протягом ______ днів після підписання відповідної додаткової угоди.

2.2. Повернення суми позики Позичальником може відбуватися по частинах (в розстрочку), але не пізніше _____ з моменту отримання першої частини суми позики.

2.3. Строк та / або порядок повернення суми позики можуть бути змінені додатковою угодою сторін.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі неповернення Позичальником суми позики (її частини) у встановлений строк Позичальник сплачує пеню в розмірі ____% від суми позики (її частини) за кожен день прострочення до дня її повернення Позикодавцю.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: