Головна Договір позики Договір безвідсоткової позики між членом кредитного споживчого кооперативу та кооперативом

Субота, 11 лютого 2012, 17:04

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Комітету по позикам

______________________________

(найменування кооперативу)

Протокол N ____________________

від "___" ______________________ р.

Голова Правління _______________________________

Договір

безвідсоткової позики

м. ________________ "___" _____________ р.

Кредитний споживчий кооператив громадян "________________" (найменування кооперативу), іменований надалі "Позикодавець", в особі _______________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі ______________, з однієї сторони, і член Кредитного споживчого кооперативу громадян "_______________" (найменування кооперативу) __________________ (П.І.Б), іменований(а) надалі "Позичальник", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець, керуючись Положенням про порядок формування та використання грошових коштів членами Кредитної споживчого кооперативу громадян "____________" (далі - "Положення"), передає Позичальнику, який є членом КСКГ "____________", у власність грошові кошти в розмірі _____ (___________) грн. (далі - "Сума позики"), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю Суму позики в строк до "__" _____________ р.

Відсотки за користування позикою не стягуються.

1.2. Позика має цільове призначення і видається Позичальнику на ____________ (вказати мету).

2. ПЕРЕДАЧА СУМИ ПОЗИКИ

2.1. Цей договір набирає чинності з моменту передачі грошових коштів.

2.2. Сума позики передається Позикодавцем Позичальнику протягом ______ робочих днів з моменту підписання цього договору.

2.3. Сума позики передається через касу Позикодавця або на рахунок, вказаний Позичальником.

3. ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позичальник зобов'язується повернути Суму позики в строк до "___" ___________ р. Порядок погашення позики визначається таким чином: ________________.

Сума позики повертається через касу Позикодавця або на рахунок, вказаний Позикодавцем.

Даний порядок погашення позики також оформляється терміновим зобов'язанням, які є невід'ємною частиною цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: