Головна Договір позики Договір безпроцентної цільової позики між юридичною і фізичною особами з умовою про заставу (заставодавцем є третя особа)

Субота, 11 лютого 2012, 17:53

Договір

безпроцентної цільової позики

м. _____________ "___" ____________ 20__ р.

_______________, надалі "Позикодавець", в особі ________________, який діє на підставі ____________, з однієї сторони і гр. _________________, надалі "Позичальник", з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець передає Позичальнику у власність грошові кошти в розмірі ____ (__________________) грн (далі - "Сума позики"), а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю суму позики в строк до "___" ___________ р.

Відсотки за користування позикою не стягуються.

1.2. Сума позики видається Позичальникові з метою ________________________.

1.3. Позичальник зобов'язаний забезпечити можливість здійснення Позикодавцем контролю за цільовим використанням суми позики, у тому числі ______________.

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

2.1. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань по поверненню суми позики надається в заставу наступне майно (далі - "Майно"): __________________________________ (найменування та інші характеристики майна)

Забезпечення оформляється договором застави, що укладається між Позикодавцем і власником майна (Заставодавцем), в строк ________________.

2.2. Заставне Майно, що служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов'язань, Позикодавцю не передається.

2.3. Сторони визначили, що в разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань по поверненню суми позики Позикодавець задовольняє свої вимоги в повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення, за рахунок майна, службовця забезпеченням зобов'язань Позичальника.

2.4. Задоволення вимог Позикодавця за рахунок заставленого майна здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: