Головна Договір позики Договір безпроцентної позики з виплатою суми позики по частинах (спрощена форма)

Четвер, 16 лютого 2012, 08:21

Договір

безпроцентної позики

м. ______________ "___" __________ 2012 р.

__________________, іменоване надалі "Позикодавець", в особі ______________, який діє на підставі _____________, з однієї сторони, і _______________, іменоване надалі "Позичальник", в особі ________________, який діє на підставі _____________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позикодавець передає Позичальнику безпроцентну позику в сумі ____ (_____________) грн. готівкою, а Позичальник зобов'язується повернути отриману суму в строки і в порядку, зазначені в цьому договорі.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець передає Позичальнику зазначену в п. 1.1 суму в строк до ___________________.

2.2. Факт передачі Позикодавцем зазначеної суми засвідчується розпискою Позичальника.

2.3. Повернення отриманих сум здійснюється Позичальником рівними частками - по ____ (_________) грн. щомісяця протягом _______, починаючи з _________, згідно з наступним графіком:

Виплати

Дата

Сума

1

 

 

2

 

 

 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі порушення Позичальником графіка повернення отриманих сум, зазначених у п. 2.3 цього договору, Позичальник буде зобов'язаний сплатити Позикодавцю пеню з розрахунку ___% від вчасно не повернутих сум позики за кожний день прострочення.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: