Головна Договір позики Договір позики грошей з відсотками

Субота, 19 травня 2012, 07:13

Договір позики

грошей з відсотками

м. _____________ "___" ____________ 2012 р.

_______________, надалі "Позикодавець", в особі __________________, що діє на підставі _____________, з однієї сторони, і ______________, іменоване надалі "Позичальник", в особі __________________, який діє на підставі _____________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Позикодавець передає Позичальнику у власність грошові кошти в сумі ____ (____________) гривень, а Позичальник зобов'язується повернути в обумовлений цим Договором строк вказану суму позики з відсотками.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець передає Позичальнику суму позики готівкою через касу організації або перераховує її на зазначений Позичальником банківський рахунок. В останньому випадку датою передачі грошових коштів вважається дата їх зарахування на розрахунковий рахунок Позичальника.

2.2. На суму позики, не повернуту Позичальником, нараховуються відсотки в розмірі ____% річних з моменту отримання суми позики Позичальником до моменту повернення її Позикодавцю.

2.3. Позичальник зобов'язується повернути суму позики та нараховані відсотки в порядку, встановленому графіком погашення заборгованості, що є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток N 1).

2.4. Сума позики може бути повернена Позичальником достроково лише за письмової згоди Позикодавця.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: