Головна Договір позики Договір позики грошей з відсотками (між юридичними особами)

Субота, 19 травня 2012, 15:09

ДОГОВІР

ГРОШОВОЇ ПОЗИКИ

м. _____________ "__" __________ 2012 р.

______________, іменоване надалі "Позикодавець", в особі __________, діючого на підставі ____________, з однієї сторони, і ______________, іменоване надалі "Позичальник", в особі ____________, діючого на підставі ________, з іншої сторони, іменовані разом "Сторони", а окремо "Сторона", уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти в розмірі _____ (__________) грн. (далі - Сума позики), а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві Суму позики і сплатити відсотки за неї у строки та в порядку, передбачені Договором.

1.2. Сума позики надається (вибрати потрібне)

- шляхом перерахування Позикодавцем грошових коштів на зазначений Позичальником банківський рахунок. При цьому датою надання Суми позики вважається день зарахування відповідної суми на рахунок Позичальника.

- готівкою через касу позикодавця.

1.3. Сума позики (вибрати потрібне)

- надається на термін до "___" ________________ ___ р.

- підлягає поверненню протягом тридцяти днів (можливе встановлення іншого строку) з дня пред'явлення Позикодавцем вимоги про це.

1.4. Сума позики вважається повернутою (вибрати потрібне / можливе встановлення іншої дати)

- в момент зарахування відповідних грошових коштів на банківський рахунок позикодавця;

- в момент внесення відповідних грошових коштів в касу позикодавця.

1.5. Позикодавець (вибрати потрібне)

- не дає згоди;

- дає згоду;

на дострокове повернення Суми позики і відсотків без додаткового отримання Позичальником письмового схвалення з цього приводу.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: