Головна Договір позички Договір позички (договір безоплатного користування)

Четвер, 26 травня 2011, 18:53

Договір безоплатного користування (договір позички)

Цей договір безоплатного користування укладений між сторонами-учасниками, вказаними нижче, підписаний у ______________________ (місто, селище тощо) ________________ 2011 року у _____________ примірниках: по _________ для кожної зі сторін договору, причому всі примірники мають рівну юридичну силу.

     ____________________, іменоване надалі "Позичкодавець", в особі __________________, що діє на підставі _________________, з однієї сторони, і __________________, іменоване надалі "Користувач", в особі __________________, діючого на підставі ___________, з іншої сторони підтверджують наявність у кожної зі сторін повноважень на укладання цього договору, уклали цей договір про таке:

1. Предмет і загальні умови договору безоплатного користування

1.1. Предметом цього договору є надання (передача) Позичкодавцем у безоплатне користування терміном на 3 (три) роки Користувачеві речі (дати точне найменування, характеристику, які індивідуалізують дані тощо) з правом використання її Користувачем для виробничих (комерційних) цілей відповідно до конструктивного і експлуатаційного призначення речі (майна), що надається на умовах цього договору.

1.2. На момент укладення цього договору річ, що передається за договором, належить Позичкодавцеві на праві власності, не закладена або заарештована, не є предметом позовів третіх осіб. Зазначене гарантується Позичкодавцем. Недотримання (порушення) викладеного є підставою для визнання недійсності цього договору безоплатного користування.

1.3. Передана річ (пункт 1.1. Договору) повинна знаходитися в справному стані, що відповідає вимогам, що пред'являються до експлуатованих засобів, які використовуються для виробничих, споживчих, комерційних та інших цілей у відповідності з конструктивним призначенням наданої речі.

1.4. Позичкодавець зобов'язаний передати разом з річчю, переданою Користувачеві в користування, всі складові даної речі, а також пов'язані з нею документи (технічні паспорти, інструкції з експлуатації, сертифікати якості та ін.)

1.5. Позичкодавець не несе відповідальності за недоліки переданої у користування речі, які були ним обумовлені при укладенні договору або були заздалегідь відомі Користувачеві або повинні були бути виявлені ним під час огляду речі або перевірки її справності при укладенні договору або передачі Користувачеві на виконання умов цього договору.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: