Головна Договір позички Договір позички нерухомого майна (квартири)

Неділя, 26 червня 2011, 14:10

Договір

позички житлового приміщення (квартири)

м._________ "__"___________ 2011 р.

Громадянин Іванов Іван Іванович, який проживає за адресою: м._________, вул.___________, будинок 8, кв.78, паспорт серії ___№__________, виданий "__" жовтня _____ р. ____________________, іменований надалі "Позичкодавець", діючий від свого імені, з однієї сторони, і громадянин Петров Петро Петрович, проживає за адресою: м._________, вул.___________, будинок 19, кв.102, паспорт серії ___№__________, виданий "__" серпня _____ р. ____________________, іменований надалі "Користувач", що діє від свого імені, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет і загальні умови договору

1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає у безоплатне користування квартиру (далі - Житло) розташовану за адресою:___________________________, загальною площею 55 кв. метрів, що складається з трьох житлових кімнат, технічний паспорт БТІ №____________, на термін з "20" серпня 2011 року по "20" серпня 2012 року для використання з метою проживання Користувача, а Користувач зобов'язується повернути Житло після закінчення терміну дії даного Договору в тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, що може бути погоджено між сторонами цього Договору додатково.

1.2. Житло належить Позичкодавцеві на праві власності на підставі __________________ (реквізити правовстановлюючого документа).

1.3. Технічний стан житлового приміщення, його місцезнаходження, інвентаризаційна вартість, ступінь зносу і характеристики житлового приміщення викладені в технічному паспорті на житлове приміщення, копія якого є невід'ємним додатком до цього договору.

1.4. Якщо в період терміну дії цього договору Користувачем за згодою Позичкодавця були зроблені поліпшення переданої речі то, за визначенням сторін договору, діятиме наступний порядок:

- віддільні поліпшення є власністю Користувача;

- якщо Користувач за рахунок власних коштів здійснив поліпшення речі, невіддільні без шкоди для неї, він має право претендувати на реальне відшкодування Позичкодавцем вартості таких поліпшень після закінчення терміну дії договору або припинення його дії на інших підставах.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: