Головна Договір позички Договір позички автомобіля

Неділя, 26 червня 2011, 14:47

Договір

позички автомобіля

м._____________ "___"___________ 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Назва" іменоване надалі "Позичкодавець", в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та фізична особа - підприємець Петров Петро Петрович, іменований надалі "Користувач", який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію серія ___№___________ виданого 12 лютого 2009 року _____________________, з іншої сторони уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Позичкодавець зобов'язується передати Користувачеві у безоплатне тимчасове користування легковий автомобіль MITSUBISHI LANCER X, 2010 року випуску, державний реєстраційний номер ___________, ідентифікаційний №___________, № двигуна ___________, кузов №______________, колір кузова червоний, потужність двигуна 140 к.с. (надалі "автомобіль"), а Користувач зобов'язується повернути транспортний засіб у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Автомобіль, який передається по цьому договору у безоплатне користування, належить Позичкодавцеві на праві власності на підставі ________________ (реквізити правовстановлюючого документа).

Позичкодавець гарантує, що автомобіль, який передається у безоплатне тимчасове користування вільний від будь-яких майнових прав третіх осіб, в спорі і під арештом (забороною) не перебуває.

1.3. Автомобіль, який передається по цьому договору буде використовуватися Користувачем для здійснення вантажо-пасажирських перевезень.

2. Порядок передачі автомобіля в безоплатне користування

2.1. Позичкодавець зобов'язаний передати Користувачеві автомобіль у справному стані, що відповідає його призначенню та умовам цього договору, з усіма речами і документами, які відносяться до нього, а Користувач - прийняти його протягом п'яти робочих днів з дати підписання цього договору.

2.2. Передача автомобіля здійснюється по передавальному акту, який є Додатком № 1 до цього договору, який підписується уповноваженими особами Позичкодавця і Користувача і підписання якого свідчить про передачу автомобіля у безоплатне користування Позичкодавцем.

2.3. Автомобіль знаходиться в справному стані.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: