Головна Договір позички Договір (позички) безоплатного користування нежитловим приміщенням для встановлення банкомату

Вівторок, 13 грудня 2011, 10:12

Договір

безоплатного користування нежитловим приміщенням

для встановлення банкомату

м. ___________ "___"_________ ____ р.

__________________________ (повне найменування організації), іменоване надалі "Позичкодавець", в особі __________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі __________________, з однієї сторони, і ______________________(повне найменування банку), іменоване надалі "Користувач", в особі __________________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі ____________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Позичкодавець передає Користувачеві в користування частину належного йому нежитлового приміщення площею ______ кв. м, що знаходиться за адресою: _________________, протягом ________ з моменту укладення цього договору для встановлення банкомату Користувача.

Позичкодавець володіє нежитловим приміщенням на праві _____________ (наприклад: на праві приватної власності відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію прав від "__"______ ____ р. серія ___ N ________, запис реєстрації в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним N ___________ від "__"__________ _____ р.).

1.2. Надана частина приміщення відзначена на плані в Додатку N 1, який є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. Одночасно з передачею у користування нежилого приміщення Користувачеві надається право користування: _________________________________.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець зобов'язується:

2.1.1. Забезпечити доступ до частини приміщення, зазначеної на плані, для установки Користувачем банкомату і прокладки необхідних мереж.

2.1.2. Підтримувати відведену частину приміщення в належному стані і проводити капітальний і поточний ремонт.

2.2. Користувач зобов'язується:

2.2.1. Встановити банкомат у відведеній частині приміщення, зазначеної на плані, протягом _______ з моменту укладення цього договору.

2.2.2. Забезпечити безпеку встановлюваного устаткування для приміщення та осіб, що знаходяться в приміщенні.

2.3. Користувач має право проводити заміну встановленого банкомату.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: