Головна Договір позички Договір позички житлового приміщення (квартира)

Вівторок, 13 грудня 2011, 12:03

Договір позички

житлового приміщення (квартира)

м. ______________ "___"________ ____ р.

Гр. ________________, іменований надалі "Позичкодавець", з однієї сторони, і громадяни ________________ і _________________ далі "Корситувачі", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позичкодавець зобов'язується надати Користувачам в безоплатне користування для проживання з правом реєстрації постійного місця проживання належне Позичкодавцеві на праві власності житлове приміщення - квартиру загальною площею _________ кв. м, що складається з двох кімнат, розташовану за адресою: місто _____________, вул. ___________, Будинок ___, корпус __, квартира ___. Користувачі зобов'язуються прийняти зазначене житлове приміщення, а в разі припинення дії цього договору - повернути приміщення в стані, придатному для проживання, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Право власності Позичкодавця на житлове приміщення, вказане у п. 1.1 цього договору, підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію права, виданими "___"__________ ____ р., зареєстрованого за N __________.

1.3. Позичкодавець гарантує, що передане приміщення не є предметом застави, під арештом і забороною не перебуває, не передано в користування за будь-яких підстав третім особам.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позикодавець зобов'язується надати Користувачам житлове приміщення в стані, що відповідає умовам цього договору і його призначенню до "___"_____ ____ р., а також нести всі витрати з утримання житлового приміщення, у тому числі за свій рахунок оплачувати комунальні послуги.

2.2. Користувачі зобов'язуються:

а) у розумні строки одержання в користування жилого приміщення провести за свій рахунок оздоблювальні роботи та встановити відсутнє санітарно-технічне, електротехнічне та інше обладнання;

б) використовувати жиле приміщення строго за призначенням (для проживання);

в) утримувати житлове приміщення в справному стані;

г) не передавати житлове приміщення в користування третім особам без попередньої згоди Позичкодавця;

д) за свій рахунок проводити поточний та капітальний ремонт житлового приміщення;

е) виконувати інші обов'язки, що випливають з права користування житловим приміщенням.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: