Головна Договір позички Договір позички речі

Неділя, 22 січня 2012, 13:21

Договір безоплатного користування річчю (договір позички між комерційними організаціями)

Договір

позички речі

м. ________________ "___"___________ 2012 р.

____________________, іменоване надалі "Позичкодавець", в особі ________________, який діє на підставі _______________________, з однієї сторони, і ___________________, назване надалі "Користувач", в особі _________________, який діє на підставі __________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позичкодавець зобов'язується передати (передає) в безоплатне тимчасове користування Користувачу _____________________________ (найменування, кількість, технічні характеристики речі) надалі іменується "річ", для ____________________                                                (мета використання) в стані, придатному для використання речі за її призначенням, на строк _______________________.

Користувач зобов'язується повернути зазначену річ у тому стані, в якому він її отримав з урахуванням нормального зносу _________________________ (або інший стан переданої речі).

1.2. Право передачі речі, зазначеної в п. 1.1, належить Позичкодавцеві на підставі ___________________________  (документи, що підтверджують право Позичкодавця на зазначену річ).

Річ надається у безоплатне користування з усім приладдям і, які відносяться до неї документами: ______________________________________ (інструкцією по експлуатації, технічним паспортом і т.д.).

1.3. Позичкодавець гарантує, що передана річ не є предметом застави і не може бути відчужена з інших підстав третім особам, в спорі і під арештом не перебуває.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець зобов'язується:

а) надати річ у стані, що відповідає умовам цього договору та її призначенню;

б) надати річ з усіма її приладдям і, які відносяться до неї документами.

Якщо приналежності та документи, зазначені в п. 1.2, передані не були і без них річ не може бути використана за призначенням або її використання в значній мірі втрачає цінність для Користувача, останній має право вимагати надання йому таких приналежностей і документів або розірвання договору та відшкодування понесеного ним реального збитку.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: