Головна Договір позички Договір позички (безоплатного користування) кімнатою в будинку (домоволодінні)

Понеділок, 23 січня 2012, 21:05

Договір безоплатного користування (позички) кімнатою в будинку (домоволодінні) (між фізичними особами; з умовою про користування меблями, надвірними будівлями і т.д.)

Договір

безоплатного користування кімнатою в домоволодінні

м. _____________ "___"_________ 2012 р.

Громадянин (ка) _________________________, який (а) іменований (а) надалі "Позичкодавець", з однієї сторони, і громадянин (ка) ___________________, який (а) іменований (а) надалі "Користувач", з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позичкодавець надає Користувачу у тимчасове безоплатне користування для проживання одну кімнату на _______ поверсі в домоволодінні, розташованому за адресою: ____________________________ (далі по тексту договору - "кімната"), на строк, зазначений в цьому договорі. Користувач зобов'язується повернути зазначену кімнату після закінчення терміну дії цього договору в тому стані, в якому він її отримав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Площа кімнати - _____________ (_________________________) кв. м, кімната розташована в ___-кімнатному домоволодінні загальною площею ___________ (__________________) кв.м, житловою площею _________ (_________________) кв.м, зокрема площа інших кімнат: ______ (______________) кв. м.

1.3. Зазначена кімната належить Позичкодавцеві на праві власності на підставі _________________________ (правовстановлюючий документ), що підтверджується витягом із Реєстру прав власності на нерухоме майно "___"____________ _____ р. серії ____________, N ________________, виданим ____________ (орган, що здійснив держ. реєстрацію).

1.4. Користувач також має право користуватися меблями і плитою, розташованою на кухні в зазначеному вище домоволодінні, надвірними будівлями, що знаходяться на території домоволодіння, а саме: ___________________, а також обробляти земельну ділянку, розташовану при даному землеволодінні і садити на ньому рослини.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець зобов'язується надати кімнату в стані, який відповідає умовам цього договору та її призначенню, а також меблі:

1) _______________________________________;

2) _______________________________________;

3) _______________________________________;

4) _______________________________________

протягом _________ після підписання цього договору за актом.

2.2. Позичкодавець зобов'язується здійснювати капітальний ремонт кімнати, наданої у безоплатне користування за цим договором.

2.3. Користувач зобов'язується:

а) підтримувати кімнату, отриману у безоплатне користування, у належному стані (здійснювати її прибирання і т.д.), при необхідності здійснювати її поточний ремонт;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: