Головна Договір позички Договір безоплатного користування майном

Неділя, 29 січня 2012, 15:36

Договір

безоплатного користування майном

м. ______________ "__"________ 2012 р.

Гр. ___________, який (а) надалі "Позичкодавець", і ___________ в особі _________________, що діє на підставі __________, який (а) надалі "Користувач", підписали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позичкодавець передає Користувачу майно, вказане в п. 1.2 Договору (далі - "Майно"), у тимчасове безоплатне користування, а Користувач зобов'язується повернути це Майно в тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. За цим Договором у безоплатне користування передається наступне Майно:

- ______________________________;

- ______________________________;

- ______________________________.

1.3. Майно належить Позичкодавцеві на праві власності.

1.4. Майно передається Користувачу згідно з актом передачі Майна і повертається Позичкодавцеві згідно з актом повернення Майна. Зазначені акти складаються і підписуються Позичкодавцем та Користувачем.

1.5. Користувач буде використовувати майно для ________________________.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець зобов'язаний:

- передати Майно одночасно з підписанням Договору у стані, що відповідає його призначенню;

- передати документацію по користуванню Майном одночасно з передачею Майна.

2.2. Користувач зобов'язаний:

- використовувати Майно виключно в _____________ за його призначенням;

- забезпечити збереження Майна;

- за свій рахунок проводити поточний та капітальний ремонт Майна, нести всі витрати по його утриманню, при необхідності проводити поліпшення Майна. При цьому невіддільні поліпшення Користувач зобов'язаний проводити за згодою Позичкодавця;

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: