Головна Договір позички Договір позички (безоплатного користування) майна при виконанні посадових обов'язків на робочому місці

Договір позички (безоплатного користування) майна при виконанні посадових обов'язків на робочому місці
Неділя, 29 січня 2012, 16:16

Договір безоплатного користування (позички) майном (майно використовується при виконанні посадових обов'язків на робочому місці і при виїздах до клієнтів)

Договір

безоплатного користування майном

м. ____________ "__"___________ 2012 р.

____________, іменований надалі Позичкодавець, в особі ____________________, що діє на підставі _______________, з однієї сторони, і ___________, іменований надалі Користувач, з іншої сторони, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позичкодавець передає Користувачеві майно, вказане в п. 1.2 договору (далі - Майно), у тимчасове безоплатне користування, а Користувач зобов'язується повернути це майно в тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. За договором в безоплатне користування передається наступне майно:

- ________________________________;

- ________________________________.

Майно передається в комплекті разом з із технічною документацією.

1.3. Майно належить Позичкодавцеві на праві власності, що підтверджується _______________________.

1.4. Майно передається Користувачеві за актом передачі майна і повертається Позичкодавцеві за актом повернення майна. Зазначені акти складаються і підписуються Користувачем та уповноваженим представником Позичкодавця. В акті зазначається технічний стан переданого майна з урахуванням зносу за даними бухгалтерського обліку.

1.5. Користувач буде використовувати майно при виконанні посадових обов'язків як на робочому місці (___________, за адресою: ________________), так і при виїздах до клієнтів Позичкодавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Позичкодавець зобов'язується протягом __ днів після підписання договору передати майно Користувачеві.

2.2. Позичкодавець зобов'язується надати майно в стані, що відповідає умовам договору і його призначенню.

2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати майно в справному стані і нести всі витрати по його утриманню.

2.4. Якщо майно вийшло з ладу внаслідок неправильної експлуатації його Користувачем, Користувач здійснює його ремонт за рахунок власних коштів.

2.5. Користувач вправі виносити майно за межі робочого місця на виїзди до клієнтів з письмової згоди Позичкодавця.

Користувач не має права надавати майно в оренду, у безоплатне користування іншим особам, передавати свої права та обов'язки за договором третім особам, віддавати майно в заставу.

2.6. Користувач зобов'язаний забезпечити належне зберігання майна, виключивши при цьому можливість доступу третіх осіб до нього.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: