Головна Договір поставки Договір поставки товару з завдатком

Субота, 29 січня 2011, 06:12

ДОГОВІР

поставки товару з завдатком

м. ________________ "___"___________ ____ р.

_________________________(найменування юридичної особи), іменується нижче "Покупець", в особі ______________________(посада, П.І.Б.), діє на підставі ______________________ (Статуту, Положення тощо), з одного боку, і __________________ (найменування юридичної особи), іменується нижче "Постачальник", в особі ________________________(посада, П.І.Б.), діючого на підставі _________________ (Статуту, Положення тощо), з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець оплатити товар Постачальника на умовах ____________________ відповідно до Додатку N 1, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Якість і безпека Товару повинні відповідати вимогам нормативних документів України.

1.3. Постачальник зобов'язується дотримуватись вимог нормативних документів України відносно ввезеного Товару.

2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

2.1. Загальна вартість товару становить ____________________ (_____________________) Доларів США, в тому числі ПДВ в розмірі ________ (_______________)Доларів США.

2.2. Ціна товару включає витрати, пов'язані з упаковкою, доставкою до м. ________________, навантаженням, виконанням митних формальностей, зберіганням вантажу в місці призначення, що вироблена на складі в м. ____________ Продавцем.

2.3. Ціни є остаточними і не змінюються протягом дії Договору. Договір набуває чинності після підписання обома сторонами.

3. УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Платежі здійснюються Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця в українських гривнях за курсом НБУ на день оплати плюс ____% (_____________).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: