Головна Договір поставки Договір поставки будівельних матеріалів

Субота, 29 січня 2011, 06:48

ДОГОВІР

поставки будівельних матеріалів

м. ____________      "___"__________ ____ р.

___________, яке називається в подальшому "Постачальник", в особі Генерального директора _____________, діє на підставі Статуту, з одного боку, і _____________, надалі іменується "Покупець", в особі ____________, діє на підставі __________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Постачальник зобов'язується поставляти у власність Покупцеві будівельні матеріали (далі за текстом - "товар") в кількості, асортименті та за цінами, зазначеним у Специфікаціях, які є невід'ємними частинами цього договору, а Покупець зобов'язується приймати і оплачувати їх на умовах цього договору. Поставка товару за цим договором здійснюється партіями.

1.2. У разі поставки некомплектного товару або товарів, які не відповідають асортименту Покупець має право відмовитися як від некомплектних товарів, так і від товарів, що не відповідають умові про асортимент і від усіх переданих одночасно товарів. Така відмова не вважається відмовою від виконання зобов'язання і не тягне розірвання договору.

1.3. Якщо Покупець не відмовився від товарів, що не відповідають умові про асортимент, і постачання товарів даного найменування згідно з договором має здійснюватися в наступні періоди поставки, то зазначені товари повинні зараховуватися в рахунок обсягів цих періодів.

1.4. Товари купуються Покупцем для __________________.

2. ЦІНА КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ І АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: