Головна Договір поставки Договір поставки обладнання

Субота, 29 січня 2011, 14:27

ДОГОВІР

поставки обладнання

м. _____________ "___"________ ____ р.

_______________________ (повне найменування організації), іменується нижче "Покупець", в особі _______________(посада, П.І.Б.), що діє на підставі _______________ (Статуту, Положення), з одного боку, і фірма ___________________ (повне найменування фірми, країна), іменується нижче "Продавець", в особі головного представника ________(П.І.Б.), діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити обладнання на умовах ______________________ (вказати місце, де буде монтуватися обладнання) у відповідності з Додатком N 1, який є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

2.1. Загальна вартість обладнання становить суму, еквівалентну на момент поставки _________ (_____________________) (сума цифрами і прописом) доларам США за курсом НБУ з урахуванням ПДВ _____%.

2.2. Ціна обладнання включає витрати, пов'язані з експортною упаковкою, доставкою до ______, навантаженням, зберіганням, митами та митним "очищенням" вантажу в місці призначення, що здійснене в митниці на складі в м. _____ Продавцем.

2.3. Ціни є остаточними і не змінюються протягом дії Договору. Договір набуває чинності після підписання обома Сторонами.

3. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: