Головна Договір поставки Договір поставки меблів

Субота, 29 січня 2011, 14:47

ДОГОВІР

поставки меблів

м. ________________  "___"_________ ____ р. 

______________, іменоване____ надалі "Постачальник", з одного боку, і ______________, яке іменується в подальшому "Замовник", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується розмістити замовлення на виготовлення, доставити і передати у власність Замовника меблі, виготовлені відповідно до параметрів замовлення, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити вищезазначені меблі.

2. ПАРАМЕТРИ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Для здійснення замовлення сторонами використовується конкретна модель меблів базової назви. Потім в елементи моделі базової назви можуть бути внесені зміни за письмовим погодженням сторін. Оформлення комплектації здійснюється шляхом складання Специфікації з окремих елементів (Додаток N 1 до цього Договору) з проставленням дати погодження та підписів сторін. Остаточним вважається варіант Специфікації з більш пізньою датою, якщо сторонами письмово не встановлено інше.

2.2. Загальний вигляд, розташування і компонування замовлених меблів фіксуються сторонами в ескізі (Додаток N 2 до цього Договору) з проставленням дати погодження та підписів сторін. Остаточним вважається варіант Специфікації з більш пізньою датою, якщо сторонами письмово не встановлено інше.

3. ВАРТІСТЬ МЕБЛІВ І ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКА

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: