Головна Договір поставки Договір поставки товарів (з умовою про поставку товару партіями)

Субота, 29 січня 2011, 15:52

ДОГОВІР

поставки товарів

(з умовою про поставку товару партіями)

м. ___________  "___"___________ ____ р.

___________, надалі іменується "Постачальник", в особі _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ______________, надалі іменується "Покупець", в особі ____________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір поставки товару про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець - прийняти та оплатити в порядку та на умовах, визначених цим договором, _________________ (далі іменується "Товар") в кількості ____________.

1.2. Постачання Товару здійснюється партіями по ____________ кожна: по одній партії в _________ (місяць, квартал і т.д.).

1.3. Передача Товару Покупцеві здійснюється за накладними.

2. ЦІНА ТОВАРУ

2.1. Ціна одиниці Товару становить _______ (___________) гривень, у тому числі ПДВ в розмірі _______ (____________) гривень, за ______________.

2.2. Загальна сума договору складає _________ (____________) гривень, у тому числі ПДВ в розмірі _______ (______________) гривень.

2.3. Кількість і ціна Товару вказуються в накладних і рахунках.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: