Головна Договір поставки Договір поставки

Субота, 29 січня 2011, 16:24

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

м. _______________ "___"__________ _____ р.

___________, надалі іменується "Постачальник", в особі ______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________, надалі іменується "Покупець", в особі ______________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір поставки товару про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець - прийняти та оплатити в порядку та на умовах, визначених цим договором, ________________ (далі іменується "Товар") в кількості _____________.

1.2. Передача Товару Покупцеві здійснюється за товарними накладними.

2. ЦІНА ТОВАРУ

2.1. Ціна одиниці Товару становить ____ (____________) гривень, у тому числі ПДВ в розмірі ___ (_______________) гривень, за ______________.

2.2. Загальна сума договору складає ____________ гривень, у тому числі ПДВ в розмірі ____ (__________________) гривень.

2.3. Кількість і ціна Товару вказуються у товарних накладних і рахунках.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Покупець зобов'язаний:

3.1.1. Прийняти та оплатити Товар згідно з умовами цього договору.

3.1.2. Здійснювати у встановлені цим договором терміни перевірку Товару по кількості, асортименту та якості, скласти і підписати відповідні документи (товарну накладну і т.д.). 

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: