Головна Договір поставки Договір поставки ювелірних виробів

Середа, 06 жовтня 2010, 18:52

ДОГОВІР ПОСТАВКИ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

м.____________ «___»__________ 200__ р.

________________ (Назва організації), яка у подальшому іменується "Покупець", в особі _____________( П.І.П., Посада) що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ______________ (назва організації), яка у подальшому іменується "Постачальник ", в особі ___________ (П.І.П., посада) що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується поставляти Покупцю для реалізації на умовах комерційного товарного кредиту ювелірні вироби, зазначені в специфікаціях на поставку (надалі - товар).

2. Ціна договору

2.1. Специфікації на поставку є невід'ємними частинами цього договору і містять найменування, шифр (артикул), кількість, ціни за одиницю товару, що поставляється, суму в цілому по специфікації.

По виробам з дорогоцінним камінням ціни вказуються середні, допускається відхилення цін з дорогоцінним камінням від вказаних у специфікації в залежності від характеристик закріплених дорогоцінних каменів.

Специфікації на поставку укладаються на 1 рік (з розбивкою по кварталах) і разові на фіксований термін платежу.

3. Умови поставки

3.1. Поставка товарів здійснюється Постачальником на адресу Покупця, вказану у відвантажувальних рознарядках.

3.2. Поставка товарів по квартальній специфікації всередині кварталу проводиться рівномірно по місяцях. Зміни місячної норми поставки (в асортименті) або дострокова поставка здійснюються за угодою сторін, оформленою в письмовому вигляді.

3.3. Поставка товарів за разовою специфікацією проводиться у строк, зазначений у специфікації.

Датою поставки вважається дата відвантаження товару.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: