Головна Договір поставки Договір на поставку торгового обладнання (спрощена форма)

П'ятниця, 01 липня 2011, 10:11

Договір

на поставку торгового обладнання

м.Київ       "__"___________ 2011р.

Підприємство ЗАТ "Назва", іменоване надалі Постачальник, в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони, і ТОВ Торгова Мережа "Назва", іменована надалі Замовник, в особі генерального директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту підприємства, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

I. Найменування і кількість продукції, що поставляється

1. На підставі погодженого графіка поставок від 07 жовтня 2011 р. "Постачальник" зобов'язується виготовити і поставити в 2011 р., а "Замовник" прийняти та оплатити холодильне торгове устаткування в кількості і строки згідно з графіком, що додається до цього договору і є його невід'ємною частиною.

2. Постачальник, за погодженням із Замовником, має право достроково відвантажити вироби. Продукція, поставлена достроково, зараховується в рахунок виробів, що підлягають поставці в наступному здавальному періоді.

II. Якість і комплектність обладнання

1. Продукція, що поставляється за своєю якістю повинна відповідати ДСТУ ____________________.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: