Головна Договір прокату Договір прокату побутової техніки

Субота, 02 липня 2011, 17:15

Договір

прокату пральної машини

м. Київ   «__»__________ 2011 р.

Громадянин Іванов Іван Іванович, який проживає за адресою:_______________________, паспорт серії ___№________, виданий _______________ РВ ПМУ УМВС України в ___________ області, іменований надалі "Орендар", що діє від свого імені, з однієї сторони та Пункт прокату побутової техніки ПП "Петров П.П.", іменований надалі "Орендодавець", що здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, в особі Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає Орендареві за плату пральну машину Bosch WLX20363OE серійний номер В123469879871 (далі - Майно) у тимчасове володіння та користування.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Орендодавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати у володіння і користування Орендаря Майно за передавальним актом за адресою:______________________ протягом одного дня після підписання цього договору.

2.1.2. Надати Орендареві Майно в справному стані.

2.1.3. Ознайомити Орендаря з правилами експлуатації Майна і правилами техніки безпеки.

2.1.4. Разом з Майном видати Інструкцію з експлуатації.

2.1.5. Проводити за свій рахунок капітальний та поточний ремонт Майна.

2.2. Орендодавець має право:

2.2.1. Здійснювати перевірку порядку використання Орендарем орендованого Майна відповідно до умов цього договору.

2.3. Орендар зобов'язаний:

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: