Головна Договір прокату Договір побутового прокату (спрощена форма)

Четвер, 01 березня 2012, 10:08

Договір

побутового прокату

м.___________ "___" _________ ___ р.

________________, іменоване в подальшому "Орендодавець", в особі ________________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, і гр. ________________________ (П.І.Б.) іменоване надалі "Орендар", який пред'явив паспорт: N ______________, виданий _________________________________ "___" _____________ р. зареєстрований за адресою:_____________________________, з іншої сторони, уклали договір про наступне:

1. Орендодавець зобов'язується надати Орендарю за плату в тимчасове володіння та користування наступне рухоме майно: ______________________                                                             (найменування і опис предмета прокату), в повній справності, що оцінюється в сумі ________________ (грн.)

2. Справність майна, яке здається в оренду перевірена Орендодавцем в присутності Орендаря.

3. Орендар ознайомлений Орендодавцем з правилами експлуатації та зберігання майна, дотриманням Правил техніки безпеки. Інструкція про правила експлуатації видається разом з майном.

4. Цей договір укладено строком на ______________ місяців з "___" _________________ р.

5. При відсутності певного строку дії договору він вважається укладеним на невизначений строк. При всіх умовах цей строк не може перевищувати одного року.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: