Головна Договір про спільну діяльність Договір про спільну діяльність підприємств з видобутку рибопродукції

Неділя, 21 жовтня 2012, 06:27

Договір

про спільну діяльність підприємств з видобутку рибопродукції

м. _______________ "___" __________ ____ р.

______________, іменоване надалі "Сторона 1", в особі _________________, що діє на підставі _____________, з однієї сторони, і ______________, іменоване надалі "Сторона 2", в особі _______________, що діє на підставі _____________, з іншої сторони, разом іменовані " Сторони ", уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони уклали цей договір про спільну діяльність з метою одержання прибутків від спільної експлуатації ___________, для досягнення яких зобов'язуються спільно і злагоджено здійснювати необхідні фактичні і юридичні дії.

1.2. Сторони зобов'язуються робити необхідні дії за спільною згодою для досягнення поставленої мети аж до прийняття рішення про припинення спільної діяльності.

2. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ

2.1. Кожна із Сторін договору з метою формування спільного майна для цілей цього договору зобов'язана:

2.1.1. Сторона 1:

- здійснювати фінансування спільної діяльності в обсязі, необхідному для експлуатації пойменованих суден;

- здійснювати ведення спільних справ учасників спільної діяльності, у тому числі ведення бухгалтерського обліку спільного майна.

2.1.2. Сторона 2:

- надавати наступні судна: ______________, а також квоти на вилов рибопродуктів.

2.2. Всі необхідні витрати учасники договору зобов'язуються покривати за рахунок власних коштів у рамках своєї частки в спільному майні.

2.3. Вклади в спільну справу дають право Сторонам на отримання прибутку від спільної діяльності у наступних розмірах:

- Сторона 1 - ___%;

- Сторона 2 - ___%.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: