Головна Договір про спільну діяльність Договір про спільну діяльність (трьохсторонній)

Неділя, 21 жовтня 2012, 07:03

Договір про спільну діяльність з метою розширення сфери послуг, пошуку виробників і покупців різних товарів, розвитку спектру і підвищення якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, отримання прибутку

Договір

про спільну діяльність

м. _____________ "___" ___________ ___ р.

______________ (надалі іменується "Сторона 1"), в особі ____________, що діє на підставі ____________, ___________ (іменується надалі "Сторона 2"), в особі ____________, що діє на підставі __________, та ___________ (надалі іменується "Сторона 3") , в особі _____________, що діє на підставі __________, іменовані спільно надалі "Учасники", уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасники цього Договору, виходячи із загальних комерційних інтересів, зобов'язуються шляхом об'єднання майна, грошових коштів, інших матеріальних ресурсів, свого професійного досвіду, а також ділової репутації та ділових зв'язків спільно діяти без утворення юридичної особи в цілях розширення сфери послуг, пошуку виробників і покупців різних товарів, розвитку спектру і підвищення якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, а також отримання прибутку.

1.2. Учасники для виконання умов цього Договору здійснюють спільну експлуатацію майна, наданого Учасниками у спільне користування.

2. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

2.1. Сторона 1:

- надає в якості внеску нежитлове приміщення, розташоване за адресою: ____________________, загальною площею _____ кв. м;

- погоджує необхідну документацію, пов'язану з виконанням Договору.

2.2. Сторона 2:

- створює необхідні умови для ефективного використання зазначеного приміщення, а також прилеглої до нього території і підтримання їх у належному стані.

2.3. Сторона 3:

- здійснює залучення грошових коштів на узгоджених Учасниками умовах для проведення поточного ремонту нежитлового приміщення;

- у загальних інтересах використовує наявні в нього ділові зв'язки, що склалися на ринку споживчих послуг;

- несе витрати, пов'язані з поточним ремонтом нежитлового приміщення.

2.4. Вклади в спільну справу Учасники поділяють таким чином:

2.4.1. Сторона 1 - ___%.

2.4.2. Сторона 2 - ___%.

2.4.3. Сторона 3 - ___%.

2.5. Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також отримані від спільної діяльності доходи є спільною частковою власністю Учасників.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: