Головна Договір про спільну діяльність Договір про спільну діяльність з метою заснування та забезпечення діяльності філії для ведення реєстру акціонерів

Неділя, 21 жовтня 2012, 08:58

Договір

про спільну діяльність в цілях заснування та забезпечення діяльності філії для ведення реєстру акціонерів

м. ________________ "___" ___________ ____ р.

_________________ (назва організації), іменоване надалі "Реєстратор", в особі _______________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі _________, _________________ (назва організації), іменоване надалі "Секретарська компанія", в особі ______________ (посада, П.І.Б.), який діє на підставі ______________, і ________________ (назва організації), іменоване надалі "Емітент", в особі _________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі __________________, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Емітент, Реєстратор та Секретарська компанія зобов'язуються об'єднати свої вклади та спільно діяти без утворення юридичної особи з метою сприяння в здійсненні реєстрації та забезпечення нормального функціонування Філії _________________ в __________________________ для ведення реєстру акціонерів Емітента, а також ведення реєстрів інших акціонерних товариств, що діють в ___________________(територія), та отримання прибутку від діяльності заснованої Філії.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Внеском Реєстратора в загальну справу є:

2.1.1. Надане Реєстратору відповідно до правових актів України право на здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, підтверджується _________________________.

2.1.2. Забезпечення Філії методичними матеріалами та іншою інформацією, необхідною для його діяльності, включаючи програмне забезпечення.

2.1.3. Виконання інших необхідних дій для досягнення цілей, передбачених договором.

2.2. Внеском Емітента в загальну справу є:

2.2.1. Пошук і оформлення приміщень, необхідних для діяльності Філії.

2.2.2. Забезпечення Філії необхідною оргтехнікою та іншим майном відповідно до переліку, затвердженого учасниками цього договору.

2.2.3. Надання сприяння в здійсненні реєстрації Філії в ____________________ в установленому законом порядку.

2.2.4. Виконання інших необхідних дій для досягнення цілей, передбачених цим договором.

2.3. Внеском Секретарської компанії в загальну справу є:

2.3.1. Ділові зв'язки і ділова репутація, наявні у секретарської компанії в сфері бізнесу ______________________.

2.3.2. Робота по реєстрації Філії в __________________.

2.3.3. Виконання інших необхідних дій для досягнення цілей, передбачених цим договором.

2.4. Внесене учасниками цього договору майно, яким вони володіють на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їхньою спільною частковою власністю.

Спільне майно сторін цього договору оцінюється в ___________(_______________) грн.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: