Головна Договір підряду Договір підряду на будівельно-оздоблювальні роботи

Середа, 26 січня 2011, 16:44

ДОГОВІР

підряду на будівельно-оздоблювальні роботи

м. ______________ "__"________ 200_ р.

__________________, іменується далі "Замовник", в особі _________________________, діє на підставі _________________, з одного боку, і ___________________, іменується далі "Підрядник", в особі _________________________, діє на підставі ________________, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується у встановлений Договором термін провести будівельно-оздоблювальні роботи та встановлення обладнання в наступних приміщеннях будівлі за адресою: _________________________, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи і сплатити обумовлену Договором ціну. Поліпшення, вироблені Підрядником в приміщеннях, зазначених Замовником у вигляді встановленого обладнання, обробки і тому подібні поліпшення іменуються далі "Об'єкт договору" або "Об'єкт".

1.2. Крім того, Підрядник зобов'язується в процесі виконання робіт підбирати для виконання субпідрядних робіт будівельні організації, а також вивчати ринок будівельних та інших матеріалів та інших виробів будівельного призначення та представляти відповідну інформацію Замовнику.

1.3. По завершенні робіт Підрядник здає, а Замовник приймає за Актом виконану Підрядником роботу. За роботу, виконану субпідрядниками та іншими контрагентами Підрядника, Підрядник відповідає як за свою власну роботу.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: