Головна Договір підряду Договір підряду на виконання робіт з будівництва об'єкта (з твердим кошторисом; умовою про надання матеріалів підрядником і замовником; умовою про взаємовідносини сторін в період будівництва)

Середа, 26 січня 2011, 20:50

ДОГОВІР ПІДРЯДУ N ____

на виконання робіт з будівництва об'єкта (з твердим кошторисом; умовою про надання матеріалів підрядником і замовником; умовою про взаємовідносини сторін в період будівництва)

м. ______________          "___"__________ ____ р.

___________, яке називається в подальшому "Замовник", в особі ____________, який діє на підставі ________, з одного боку, і ____________, яке називається в подальшому "Підрядник", в особі ___________, що діє на підставі __________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

Сторони домовилися, що зазначені поняття мають таке значення, якщо інше значення не випливає з умов цього договору:

Об'єкт - житловий ____ поверховий _________ будинок на ____ квартир, розташований за адресою: ____________________________________________.

Поняття "матеріали" включає в себе всі можливі для здійснення будівельних робіт матеріали, обладнання, конструкції, вироби.

Поняття "технічна документація" включає в себе складений та затверджений відповідно до вимог законодавства України проект об'єкту, що будується, робочі креслення та ін.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується виконати власними або залученими силами та засобами роботи з будівництва об'єкта відповідно до умов цього договору, завданням Замовника, технічною документацією і кошторисом у строки, передбачені планом-графіком будівельних робіт, а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат (готовий до експлуатації житловий будинок) і сплатити обумовлену цим договором ціну.

1.2. Право Підрядника здійснювати на території України та м. ________________ передбачені цим договором будівельні та монтажні роботи підтверджується наступними документами: Ліцензією N ___ від "__"______ ___ р. на _____________ (термін дії до "___"_________ ____ р.).

Право Замовника виступати в ролі Замовника за цим договором підтверджено Ліцензією N ______ від "__"_______ ____ р. на ______________ (термін дії до "___"________ ____ р.).

1.3. Технічна документація і кошторис надається Замовником.

1.4. План-графік виконання робіт N 1 і графік передачі Замовником матеріалів N 2 складається Підрядником.

1.5. Технічна документація, кошторис, графіки (п. 1.3) повинні бути узгоджені сторонами не пізніше ___________ днів з дня підписання цього договору. Узгодження технічної документації та кошториси оформляється актом N 3.

Графіки (п. 1.3) підписуються сторонами не пізніше ______ днів після узгодження технічної документації та кошторису.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: