Головна Договір підряду Договір будівельного підряду

Неділя, 05 червня 2011, 17:39

Договір будівельного підряду

м.____________ «__» _________ 2011 р.

___________________, що іменується надалі «Замовник», в особі _______________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони і ______________, іменоване надалі «Підрядник», в особі _______________, діючого на підставі Статуту з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», уклали цей договір про таке.

Стаття 1

Предмет договору

1.1 Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання робіт з _______________________, за адресою: _______________________.

1.2 Підрядник зобов'язується виконати власними та залученими силами та засобами роботи з косметичного ремонту номерів відповідно до умов договору, технічним завданням і кошторисами (Додаток 1,2,3,4,5).

Стаття 2

Вартість (ціна) договору

2.1. Вартість робіт за цим договором визначається згідно технічного завдання та кошторисом (Додаток 1,2,3,4,5) і становить ________________ гривень (_______________________), в тому числі ПДВ-___%, що становить _________________ гривень (___________________).

2.2. Якщо в ході виконання Договору буде виявлена ​​необхідність проведення додаткових робіт з незалежних від Підрядника обставин, вартість і терміни виконання цих робіт будуть оформлені додатковою Угодою до Договору, яка є її невід'ємною частиною.

Стаття 3

Терміни виконання робіт за договором

3.1. Датою початку робіт є дата підписання цього Договору.

3.2. Закриття виконаних робіт може провадитися Замовником на підставі звітних документів, представлених Підрядником.

3.3. Підрядник виконує роботи, зазначені у п.1.1. цього Договору у строк до «__» _________________ _________.

3.4. Будь-яка відстрочка через обставини непереборної сили (як визначено в розділі 10) збільшує терміни виконання робіт на розумний період часу, узгоджений Сторонами.

3.5. За фактом виконаних робіт щомісяця надаються проміжні акти та рахунок-фактура.

3.6. Датою закінчення робіт за цим договором є дата підписання Замовником остаточного Акту здачі-приймання виконаних робіт.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: