Головна Договір підряду Договір побутового підряду на ремонт квартири

Понеділок, 19 вересня 2011, 17:39

Договір побутового підряду

на ремонт квартири

Цей договір побутового підряду укладений між сторонами-учасниками, зазначеними нижче, підписаний в м.Києві 15 вересня 2011 року у двох примірниках: по одному для кожної із сторін договору, причому всі примірники мають рівну правову силу.

Індивідуальний підприємець "Іванов І.І.", іменований надалі "Підрядчик", в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію індивідуального підприємця, з однієї сторони, і Петров Петро Петрович, іменований надалі "Замовник", проживає в м.Київ вул.___________ будинок 6 кв.___, який діє від свого імені, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Підрядник зобов'язується зробити у квартирі Замовника своїми силами, інструментами, механізмами ремонт приміщення відповідно до доданого до договору кошторису, з дотриманням діючих технічних умов на ремонт житлових приміщень.

2. Підрядник надає для ремонту матеріали згідно з доданим до договору переліком на суму 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень.

Підрядник несе відповідальність за якість матеріалу.

Матеріал підрядника оплачується Замовником при укладенні договору повністю в сумі не менше 30% вартості матеріалу з остаточним розрахунком після прийняття виконаної роботи.

3. Для зазначеного у цьому договорі ремонту Замовник надає наступні матеріали:

- гіпсокартон - 100 м2

- профіль U-образний - 300 м.п.

- саморізи - 700 шт.

- дюбеля стінові - 300 шт.

Вартість матеріалів становить 9000 грн.

Вартість матеріалів визначена угодою сторін договору.

4. Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити Замовника:

а) про непридатність або недоброякісність матеріалу, одержаного від Замовника;

б) про те, що дотримання вказівок Замовника загрожує придатності або міцності виконуваної роботи;

в) про наявність інших, не залежних від Підрядника обставин, що загрожують міцності або придатності виконуваної роботи.

5. Підрядник зобов'язується розпочати ремонт квартири "20" вересня 2011р. і закінчити його "20" жовтня 2011р.

При необхідності зміни строку початку або закінчення робіт кожна зі сторін зобов'язана повідомити про це іншу сторону не пізніше ніж за 48 годин до його настання. Про зміну термінів робиться відповідний запис в обох примірниках договору.

6. У разі порушення Підрядником терміну початку або закінчення робіт він сплачує Замовнику за кожний прострочений день штраф у розмірі 2,0% вартості ремонту (включаючи вартість матеріалів Підрядника), а якщо робота не закінчена після закінчення 7 календарних днів з дня настання строку виконання замовлення, Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 20% вартості ремонту (включаючи вартість матеріалів Підрядника).

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: