Головна Договір підряду Договір побутового підряду на пошиття костюма

Середа, 08 лютого 2012, 09:29

Договір

побутового підряду на пошиття костюма

м. ____________ "___" ____________ 2012 р.

________________, іменоване в подальшому "Виконавець", в особі _______________________, який діє на підставі ________________, з однієї сторони, і ____________________ (П.І.Б.), надалі іменується "Замовник", з іншої сторони уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Виконавець зобов'язується за завданням Замовника провести пошиття костюма, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити результат роботи.

1.2. Замовник надає Виконавцю необхідний для пошиття матеріал: ____________ (вказати кількість, колір, вартість і ін. індивідуалізуючі ознаки).

Матеріал надається виконавцю "___" _______________ р.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

- виконати роботу своїми силами, без залучення до виконання своїх обов'язків інших осіб;

- після передачі йому матеріалу забезпечити збереження і правильне його використання;

- негайно попередити Замовника і до отримання від нього вказівок припинити виконання роботи при виявленні:

- непридатності або недоброякісності переданого Замовником матеріалу;

- можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;

- інших не залежних від Виконавця обставин, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.

Якщо Виконавець, не попередив Замовника про зазначені обставини або продовжив виконання роботи, не чекаючи закінчення передбаченого в договорі строку, а при його відсутності - розумного строку для відповіді на попередження, або незважаючи на своєчасне вказівку Замовника про припинення виконання роботи, не вправі при пред'явленні до нього або ним до Замовника відповідних вимог посилатися на зазначені обставини.

...

Отриманий пароль необхідно ввести в це поле і натиснути "Активувати".
УВАГА пароль буде дійсний тільки для одного документа: